Regeringen säger ja till 74 ton på vissa vägar

2017-02-16 18:27, Uppdaterad: 2017-02-17 13:38

Svensk Åkeritidning var på plats hos åkeriföretaget Road Cargo i södra Stockholm vid lunchtid på torsdagen när infrastrukturminister direkt från ett regeringssammanträde tillkännagav att regeringen nu beslutat om att en begränsad del av vägnätet öppnas upp för lastbilsekipage med 74 tons totalvikt, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt.

- Tyngre lastbilar på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart ändå inte är möjligt är en del i regeringens politik för mer klimatsmarta transporter, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Regeringens mål är att en ökad andel godstrasporter ska gå med järnväg och sjöfart. 74 tons lastbilar är ett viktigt komplement för exempelvis timmertransporter för skogsindustrin och tunga fjärrtransporter där transport med tåg och sjöfart inte är möjligt.
- 74 tons lastbilar innebär fördelar både för jobb och klimat, säger Anna Johansson. Jobben gynnas genom att industrins godstransporter effektiviseras samtidigt som konkurrenskraften för svenska åkerier stärks. Tyngre lastbilar är en del i regeringens arbete för att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsländer.
Infrastrukturminister Anna Johansson kunde dock inte svara på frågor varken om var gränsdragningen går när det gäller sträckor där lastbil konkurrerar med järnväg och sjöfart, eller om fler sträckor kommer att tillåtas för 74 ton än vad som tidigare har aviserats.
- Jag inväntar Trafikverkets bedömning när det gäller vägnätet, säger hon.
Beslutet om 74 tons lastbilsekipage ingår i propositionen Godstrafikfrågor, som innehåller förslag om att delar av landets vägnät ska öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt, på vägar där järnväg eller sjöfart inte är möjligt.
- Godspropositionen innebär att en lag om ny bärighetsklass för väg, BK 4, träder i kraft den 1 juli 2017, säger Anna Johansson. Trafiken med 74 tons lastbilar väntas kunna starta i början av 2018. Trafikverket kommer avgöra vilka vägar som är lämpliga utifrån de principer regeringen fastställt.
De vägar som öppnas för 74 tons lastbilar ska hålla för den tyngre vikten. Transportstyrelsen kommer att ta fram tekniska krav för de nya tyngre fordonen.
- Beslutet om BK 4 från 1 juli 2017 är bra och innebär att det redan efter årsskiftet 2018 blir möjligt att öppna ett 74 tons vägnät i Sverige, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag. Ju större vägnätet blir, desto effektivare transporter kan genomföras, vilket är bra för ekonomi, trafiksäkerhet och miljö. Efter hand bör hela BK 1 ersättas med ett BK4-klassat vägnät vilket är samhällsekonomiskt mycket lönsamt.
För att en ökad andel gods ska gå med järnväg och sjöfart har regeringen genomfört en rad åtgärder för att främja godstransporter med järnväg och sjöfart. Framförallt en omfattande ökning av anslaget till järnvägsunderhåll och införandet av en förmånligare beskattning av svenska fartyg, så kallad tonnageskatt.
Schysta villkor i åkeribranschen är en prioriterad fråga för regeringen. Regeringen har infört en sanktionsavgift vid överträdelse av EU:s cabotageregler samt infört så kallad klampning. Polisen har även fått ökade anslag för att kontrollera lastbilstrafiken. Transportstyrelsen presenterar i maj ett omfattande yrkestrafikuppdrag med bland annat en översyn av beställaransvaret. Under 2017 väntas det så kallade väginitiativet om regler för lastbilstrafiken förhandlas i EU. Regerinen har redan börjat en dialog med andra länder i EU om väginitiativet.