Almedalen 2016 – Upphandlingens ädla konst

2016-07-07 14:30Sveriges Åkeriföretag har tagit Fair Transport på Sverigeturné tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Doublecheck. Även Almedalen fick sin beskärda del då sunda transportupphandlingar diskuterades.

Att handla upp transporter är inte helt enkelt. Det är lätt att hamna i obegripliga detaljkrav och sedan ändå brista i uppföljningen av hur leverantören sköter sig. Sveriges Åkeriföretag och Upphandlingsmyndigheten vill skapa bättre offentliga upphandlingar – branschen genom att informera om hur näringen fungerar och myndigheten genom att stödja kommuner och andra offentliga upphandlare.
– Vi vill utveckla dialogen och främja innovationsfrågorna, berättade Charlotta Frenander på Upphandlingsmyndigheten.

Hon förklarade vidare att man vill arbeta mer med funktionsinriktade krav. Lika viktigt är det att myndigheternas krav följs upp. Annars fyller de ingen funktion.

 

Erika Svanström, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag, förklarade att uppföljning inte hör till vanligheterna.
– Jag vet att det förekommer ibland, men de åkare som vi har pratat med har inte upplevt någon uppföljning.

 

För Sveriges Åkeriföretags del handlar det om att höja lägstanivån i upphandlingarna.
– För oss är det viktigt att de upphandlande myndigheterna vet vad man ska titta på. Vilka verktyg kan man använda? Vilka uppgifter kan man förvänta sig att åkarna kan leverera när det gäller koldioxidutsläpp, till exempel?