Ygeman: "Vi har inte tusentals poliser på hyllan"

2016-03-21 09:17, Uppdaterad: 2016-03-23 13:10

Räcker 70 nya trafikpoliser för att klara av de ökade antalet flygande besiktningar som EU:s besiktningspaket kräver? Sten Bergheden och Anders Ygeman debatterade nyligen Transportstyrelsens förslag i riksdagen.

Med anledning av Polismyndighetens pressade situation undrade moderate riksdagsledamoten Sten Bergheden hur regeringens plan såg ut när det gällde Transportstyrelsens förslag om utökade flygande besiktningar. Det är nya EU-direktiv som kräver en större kvot besiktningar längs vägen av tunga fordon. Transportstyrelsens utredning visar att 70 nya trafikpoliser skulle krävas för att kunna utföra kontrollerna.Sten Bergheden ställde frågan om regeringen ser det som genomförbart.

– Polismyndigheten arbetar i dag under stort tryck, och många poliser är avdelade för att sköta id-kontroller och andra uppgifter som är kopplade till flyktingkrisen. En ökning med 70 trafikpoliser innebär en ökning med i snitt tre tjänster per län. Om förslaget blir verklighet kommer även kostnaderna för Polismyndigheten att öka. Anser statsrådet att polisen under rådande förhållanden har möjlighet att avdela 70 extra poliser för att utföra det ökade antal flygande besiktningar som utredningen föreslår?

Anders Ygeman svarade att det ytterst är Polismyndigheten själv som ansvarar för att de nya besiktningsreglerna går att följa.
– Det är Polismyndighetens ansvar att bedöma hur den samlade resursen ska användas och att kompetensförsörjningen är väl avvägd i förhållande till verksamhetens behov. Möjligheten till effektiv verksamhet har tidigare begränsats av att befogenheter, ansvar och prioriteringar varit underställda beslut i varje polismyndighet. Ombildningen av polisen till en sammanhållen myndighet möjliggör både en effektiv resursfördelning över landet och en enhetlig tillämpning av lagstiftningen.

Sten Bergheden kände oro inför framtiden.

– Om nu polisen får ett nytt uppdrag att ta hand om ännu fler bilar där ute och får ett antal kronor och ett antal poliser för detta, hur stor risk är det att polisen ändå kommer att använda resurserna någon annanstans i sin verksamhet?

Anders Ygeman menade att det gäller att utnyttja resurserna på bästa sätt och att göra det bästa av en pressad situation.
– Vi har inte tusentals poliser på hyllan som vi bara kan ta ned därifrån och sätta in dem i gränsbevakningen. Vi har inte tusentals poliser på hyllan som vi bara kan placera ut på gator och torg när vi har det största terrorhotet någonsin. Vi har exakt det antal poliser som den moderatledda regeringen dimensionerade för. Ställs vi inför större utmaningar än någonsin, då blir vi tvungna att använda oss av hela poliskårens samlade styrka. Det har vi gjort, och det är bra. Och jag glad över de lyckade resultaten av dessa insatser.