Almedalen 2015: Allt mer akut att lösa biobränslebeskattningen

2015-06-30 16:25, Uppdaterad: 2015-06-30 21:09

– Vi har ingen aning om vi längre kan sälja biodrivmedel på svenska marknaden från och med nästa år. Plötsligt kan vi stå med en hundraprocentig fossilberoende fordonsflotta till 2016, säger Helene Samuelsson, Head of Corporate Communications på Preem.
Än så länge råder stor osäkerhet kring beskattningen av biodrivmedel.

Carl von Schantz, Lantmännen Energi, Helene Samuelsson, Preem, Maria Wetterstrand, regeringens grupp för grön omställning och längst fram: Erik Brandsma, generaldirektör för Energiverket.


Svensk Åkeritidning har i omgångar tidigare rapporterat om det frustrerade läget för biodrivmedelsproducenterna, med EU-regler som riskerar att kraftigt höja priset för bränslena. Det var också temat för ett av dagens seminarier med Erik Brandsma, generaldirektör för Energiverket, Carl von Schantz, Lantmännen Energi, Helene Samuelsson, Preem och Maria Wetterstrand, regeringens grupp för grön omställning.
För en gång skull var hela panelen på samma linje. Något måste hända om det inte ska bli platt fall för resultatet så här långt i jakten på en fossilfri fordonsflotta till 2030.
– Jag var med och drev igenom skattebefrielsen för biodrivmedel, och uppenbarligen har det haft effekt. Det måste hända något snart från regeringshåll, konstaterade Maria Wetterstrand.
En av de drabbade är Lantmännen med sin etanolproduktion, som fått tänka om och börjat sälja stora volymer utomlands istället. Men även han hade önskat klara spelregler för framtiden från politikerhåll – och det helst i går.
– Vi har ju haft skattebefrielse lång tid men vi är öppna för andra lösningar också, till kvotplikt om den görs rätt. Vi måste börja prata klimatprestanda före volym. Sätt klimatmålen, sedan får marknaden komma med konkurrenskraftiga produkter.
Preem var på samma linje:
– Pratar vi kvotplikt måste den vara teknikneutral och vara baserad på klimatprestanda. Strunt samma om det heter HVO eller biogas. För lyckas behövs en ambitiös kvotplikt med piska och morot på oss producenter – inte som idag ett tak som hämmar utveckling.
– Vi har sett en otrolig ökning av HVO som tillverkar av tallolja, och faktiskt idag lanserade vi vår gröna bensin. Men nu vill vi ju investera vidare i ett raffinaderi för att producera HVO av producera av lignin. Men ska vi kunna investera krävs ju klara spelregler.
I slutet av seminariet kom ett lätt hot från Preem om att eventuellt på allvar börja titta på att exportera sitt biobränsle, vilket fick Maria Wetterstrand att vakna och visa att hon kände till mer än hon kunde säga:
– Nej, det kommer ni inte att göra. Något kommer snart hända – det var därför ni inte fick hit någon minister idag för kommenterar.

* Som vi tidigare rapporterat menar EU-kommissionen att det skattemässigt inte ska vara någon skillnad på fossila bränslen och biobränslen. Man menar därmed att det nuvarande svenska systemet snedvrider konkurrensen.