Logistik & Transport: "Lastbilstrafiken är för billig"

2015-05-19 18:07, Uppdaterad: 2015-05-21 08:42Hållbarhet var ett ledord under första dagen av Logistik & Transport i Göteborg. Infrastrukturminister Anna Johansson var på plats för att tala om både hyllade och mindre populära regeringsförslag.

Den senaste tiden har regeringsutspelen på transportområdet duggat tätt. Såväl höjd bruttovikt till 64 ton som en tillsatt utredning har bockats av. Och när Anna Johansson höll sitt öppningsanförande på Logistik & Transport i Göteborg under tisdagen hade nyheten om att man tillsatt en utredning om 74 ton precis kommit ut.

– Trafikverket ska utreda om det går att genomföra nödvändiga förstärkningar broar utan att kostnaden överskrider vad som är samhällsekonomiskt försvarbart. Det ska också göras på ett sätt som inte orsakar att gods flyttas från järnväg till väg.

Anna Johansson talar gärna om forskning och innovation och har mer samarbeten mellan politik, bransch och forskning på sin önskelista.

– Om lägsta pris är det enda som styr i transportnäringen kommer det leda till en stagnerande marknad. Med styrmedel, lagstiftning, kontroll och morötter kan man skapa både ekonomisk och ekologisk hållbarhet, menade ministern.

Den sjösatta kilometerskattsutredningen kommenterade Anna Johansson genom att säga att man tar god tid på sig för att göra en ordentlig utredning.
– Men man kan konstatera att för mycket gods går på gummihjul och det måste styras om. Lastbilstrafiken är för billig. I många delar av transportkedjan är lastbil enda alternativet och där ska förutsättningarna förstås vara goda. Vi ska ha någon form av differentiering.

Läs mer om Logistik & Transport i kommande nummer av Svensk Åkeritidning.