Frågan om 74 tons bruttovikt rycker också närmare

2015-04-15 13:33, Uppdaterad: 2015-04-16 09:43

Nyheten om att 64 tons bruttovikt nu kommer närmare tas emot positivt. Snart kan den även vara dags för 74 ton. I morgon diskuteras frågan i Riksdagens trafikutskott.
– I den här världen har jag lärt mig att det är farligt att säga datum, men jag skulle kunna tänka mig ett avgörande i maj, säger Moderaternas Jessica Rosencrantz till Svensk Åkeritidning.


– Det är ju jättebra – ytterligare fyra ton på befintliga bilar. Direkt en tio procentig effektivisering, konstaterar Karolina Boholm, transportpolitisk chef för Skogsindustrierna.
Förslaget om 64 presenterades redan i augusti av förra regeringen och många trodde nog att högre bruttovikt skulle vara verklighet redan till 1 januari i år.
Men så blev det inte, men nu är det alltså dags.
För frågan om 74 ton ser det också ljust ut. Redan i morgon ska frågan upp i ett större paket i riksdagens trafikutskott:
– Vi kommer ha första diskussionen kring den gemensamma alliansmotion som föreslår höjningen, bekräftar Moderaternas Jessica Rosencrantz i utskottet.
Hon konstaterar att Socialdemokraterna tidigare varit för och drivit frågan i opposition.
– Tyvärr verkar det som om det är Miljöpartiet som får diktera villkoren i infrastrukturpolitiken. Tidigare klagade Socialdemokraterna på oss att det gick för sakta. Nu bromsar de istället.
Hon konstaterar också att debatten varit lite missvisande – att det nödvändigtvis inte krävs en lagändring för att införa 74 ton.
Så när kan då 74 ton vara på plats?
– I den här världen har jag lärt mig att det är farligt att säga datum, men jag skulle kunna tänka mig ett avgörande i maj. Framför allt blir det intressant att se hur S kommer hantera frågan. Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer ju vara emot, men Socialdemokraterna? Men blir det majoritet i utskottet blir det ett tillkännagivande till regeringen.
Som det ser ut just nu finns det en politisk majoritet i trafikutskottet:
– Även om riksdagen beslutar om ett tillkännagivande så betyder inte det att 74 ton kommer implementeras omedelbart utan att det kommer ta tid, men ett tilkännagivande är en mycket viktig signal på att frågan har en bred majoritet, säger Skogsindustriernas Karolina Boholm till Svensk Åkeritidning.