Städning minskade partikelhalterna i Stockholm

2015-03-11 16:06

I Stockholm pågår ett arbete för att sänka halterna av inandningsbara partiklar. Försök med dammbindning och nya städåtgärder bidrog till att miljökvalitetsnormen klaradess med bred marginal säsongen 2013-2014.

Halterna av inandningsbara partiklar (PM10) i luften i flera svenska städer uppfyller inte EU:s luftkvalitetsdirektiv och den svenska miljökvalitetsnormen. Sedan 2011 pågår därför ett intensifierat arbete för att sänka partikelhalterna i Stockholm där problemen är omfattande. VTI har gjort utvärderingarna tillsammans med SLB-analys i Stockholm.

– Med hjälp av insatser som extra städåtgärder och dammbindning, i kombination med en gynnsam väderlek under säsongen, har de lägsta PM10-halterna sedan mätningarna startade uppnåtts under 2013-2014, säger Mats Gustafsson, forskare på VTI.

De första två säsongerna användes några gator som försöksområden, 2013-2014 har försöken utvidgats till full skala. 35 gator har städats med en städmaskin som endast använder kraftigt vakuum och gatorna dammbinds vid behov under hela vinter- och vårsäsongen. På Sveavägen, som har två mätstationer, har olika varianter av dammbindning kunnat testas och utvärderas.