Elspårdrift ingen match

2014-10-07 09:50, Uppdaterad: 2014-10-13 07:30Elektrifierade vägar är inte långt borta. Just nu arbetar en grupp företag med ett projekt där elspår ska grävas ner i vägen mellan Arlanda och Rosersbergs logisitikområde. Tekniken ska fungera för så väl last- som personbilar.
– Vi ser inga problem när det gäller själva infrastrukturen, säger Peter Knutsson på NCC, ett av företagen i konsortiet.

I slutet av 2015 ska en eldriven lastbil frakta flyggods mellan logistikområdet i Rosersberg och Arlanda flygplats som ett försök. Den teknik som har valts är konduktiv överföring från väg till fordon, en lösning som utvecklats av innovationsföretaget Elways.
– Vår lösning är att elektricitet tillförs från ett spår i asfalten till fordonen via en släpsko, berättade Gunnar Asplund, vd för Elways, under ett seminarium hos teknikkonsultföretaget WSP, ett av företagen bakom projektet.

Spårbunden eltillförsel är en bättre lösning än batteridrivna fordon, då energitätheten i elen är låg, batterierna är tunga och de tar lång tid att ladda, menar Gunnar Asplund.
– Vi har testkört mer än 80 gånger på en provsträcka och inom några veckor kommer vi att lägga ut ytterligare 150 meter spår.

Anledningen till att man använder markbunda spår snarare än luftburna ledningar är att tekniken ska kunna användas för både personbilar och lastbilar.

NCC:s Peter Knutsson berättade om själva infrastrukturen som krävs för elspårvägar.
– Det linjära arbetet, att fräsa ur ett spår i asfalten och lägga ner rälsen, är inte svårt och kan göras utan störningar i trafiken. Även det tvärgående arbetet med ledningar kan göras med befintlig teknik.