Klimatsmart med högkapacitetsfordon

2013-08-21 09:46

Högkapacitetsfordon är en bra lösning för att klara av ett allt större behov av godstransporter till låga kostnader och samtidigt minska negativ påverkan inom miljö, infrastruktur och trafiksäkerhet. Det framgår i en rapport som Nordiskt Vägforum, NVF, nu ger ut.

Rapporten är sammanställd av Mårten Johansson, teknikchef på Sveriges Åkeriföretag, och Johan Granlund på Vectura.

─ Högkapacitetsfordon för godstransport på väg är en del av lösningen att möta samhällets ökade behov av effektiva godstransporter, säger Mårten Johansson.

Vägar och broar bör analyseras för att nyttopotentialen ska bli så stor som möjligt.

─ I stället för småskaliga försök med godkännande av varje enskild fordonskombination bör framgångsreceptet expandera och permanentas så att högkapacitetsfordon kan användas på en stor del av vägnätet, fastslår Mårten Johansson