Böcker

Vi har för tillfället inga böcker till försäljning


Eric Björklund, tidigare chefredaktör för Svensk Åkeritidning, har skrivit fyra böcker som ingår i en serie om åkarnas insatser unde krigsåren.
Samtliga böcker är rikt illustrerade med ett unikt bildmaterial. Dessvärre är samtliga böcker helt slut på förlaget och vi hänvisar till antikvariat runt om i landet.