Annonspriser, utgivningsplan, materialspecifikation

Svensk Åkeritidning - branschens ledande affärstidning

En annons i Svensk Åkeritidning når c:a 80 procent av beslutsfattarna i den svenska åkerinäringen. Vi utkommer med åtta nummer per år till totalt 12.200 prenumeranter. Räckvidden är ca 30 000 läsare av vilka de flesta är i beslutsfattande positioner. En betydelsefull tidning med mycket hög trovärdighet bland våra läsare gör Svensk Åkeritidning till bästa valet för Dig som vill nå åkarna.

(TS-kontrollerad upplaga 2014, 12.200 ex.)

Annonsmaterial
Färdigt annonsmaterial levereras som högupplösta pdf-filer till akeritidning@akeri.se