Annonsera i näringens medlemstidning

Välkommen att kontakta annonsavdelningen!

  

Joakim Axner
Försäljning
08-545 73 841
joakim.axner@newsfactory.se

Sofie Eriksson
Annonstraffic
08-505 738 26
sofie.eriksson@newsfactory.se

Priser och format 2017